Aktuálně z obce

Omezení provozu obecního úřadu od 1.3.2021

Z technických důvodů jsme nuceni omezit otevírací hodiny pro veřejnost s platností od 1.3.2021. V pondělí a ve středu bude otevřeno od 7 do 11 a od 12 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 11 hodin. Děkujeme za pochopení

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Horní Maršov 1. 3. 2021 15:51

Zasedání zastupitelstva Obce Horní Maršov.

Starosta obce Horní Maršov svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Maršov.

Zasedání se bude konat dne 9. 3. 2021 (úterý) od 18:00 hod. v učebně českého jazyka (1.patro vlevo) v budově ZŠ a MŠ Horní Maršov.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu.
 2. Určení zapisovatele.
 3. Volba ověřovatelů zápisu.
 4. Program rozvoje obce – doplnění o akci přechod v Maršově III.
 5. Ekonomika obce :
 • rozpočtové opatření č.1,

6. Nakládání s majetkem obce :

 • prodej pozemku č. 37/1 v katastrálním území Maršov III,
 • prodej pozemku č. 52/2 v katastrálním území Maršov III,
 • prodej pozemku č. 512/1 v katastrálním území Maršov III,
 • prodej pozemku st.p. 459 v katastrálním území Horní Maršov,
 • 61/4 zástavní práv0 na pozemek 61/4 v v katastrálním území Horní Maršov,
 • koupě pozemku 514/2 v k.ú. Horní Maršov.

7. Zajištění pečovatelské služby v obci – dodatek ke smlouvě. 8. Žádost o dotaci – MO ČRS Horní Maršov, SEVER. 9. Zajištění svatebních obřadů – rozšíření počtu oddávajících, revize usnesení z r.2018. 10. Delegování zástupce na valnou hromadu VaK Trutnov a.s. na 31.5.2021.

Diskuze. V Horním Maršově, 1.3. 2021
Ing. Pavel Mrázek, starosta

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 1. 3. 2021 15:39

Formuláře potřebné k cestě mimo okres - ke stažení

Na elektronické úřední desce obecního úřadu jsou k dispozici oficiální formuláře k cestě mimo okres podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 z 26. 2. 2021 (113/2021 Sb.) o přijetí krizového opatření o omezení volného pohybu osob s výjimkami.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Obec Horní Maršov 1. 3. 2021 7:44
Přílohy k hlášení
210301_VZOR_113-2021-Sb_Cestne_prohlaseni___vzor_opusteni_mista_bydliste.docx Zobrazit
210301_VZOR_113-2021-Sb_Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_vzor (1).docx Zobrazit
210301_VZOR_113-2021-Sb_Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor (1).docx Zobrazit

Opatření Vlády ČR.

Vláda ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České republiky tak, že

I. zakazuje

 1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,
 2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:

 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
 3. individuální duchovní péče a služby,
 4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 6. veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách, 8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX., 9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X., 10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště, 11. cesta za účelem vycestování z České republiky;

III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy

1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
 4. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

 1. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 2. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 3. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII. tohoto krizového opatření,
 4. cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

 1. případů uvedených v bodě II.,
 2. nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,
 3. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
 4. pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt,
 5. účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, 4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zacho- vávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné, 5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;

IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:

1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává, 2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky...... atd… více v příloze.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 27. 2. 2021 10:15
Přílohy k hlášení
sb039-21.pdf Zobrazit

Testovací centrum JL.

Dobrý den, rádi bychom Vám předali informaci o novém odběrovém místě k testování na COVID-19 v Janských Lázních. Testování bude probíhat každé úterý a čtvrtek v Kolonádě v Janských Lázních a je určeno pro širokou veřejnost.

Mgr. Eva Čekalová Vedoucí marketingového oddělení

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec
Vytvořil: Pavel Mrázek 23. 2. 2021 11:42

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Obec Horní Maršov

Telefon: +420 499 874 156
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČ: 00277878
DIČ: CZ00277878
Adresa: Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Oficiální stránky: http://www.hornimarsov.cz/

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.
Středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.
  Prosím čekejte...