•  

Aktuálně z obce

Plánované přerušení dodávky elektřiny.

30. 3. 2020 10:48

Dobrý den,

informujeme Vás o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060699868 ve Vašem odběrném nebo předávacím místě: Horní Maršov – Temný Důl : 16.04.2020 od 7:30 do10:30 hodin

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

Opravy inženýrských sítí, odstávky Platí pro: Celou obec Vytvořil: Pavel Mrázek

Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR :

26. 3. 2020 6:01

S omluvou za pozdní zprávu (toto opatření jsme vůbec nedostali) !!! Ministerstvo zdravotnictví zakázalo setkávání skupin více než dvou osob na veřejnosti. Nařízení platí už od úterý, úřad o něm však informoval teprve ve středu, platnost má do 1. dubna. Ministerstvo také na dotaz Aktuálně.cz vyvrátilo tvrzení některých médií, že definitivně zakázalo odjezd na chaty a chalupy. Platí ale stále doporučení, aby každý zvážil, zda je to nutné, a cesty omezil na minimum.

"Nařizuje se (…) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, " píše se v mimořádném opatření datovaném 23. března. Z tohoto zákazu však platí několik výjimek:

Nařízení se nevztahuje na rodinné příslušníky, občany při výkonu svého zaměstnání či podnikání a účastníky pohřbů. Zároveň mají lidé podle ministerstva udržovat rozestupy nejméně dva metry, pokud je to možné.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Pavel Mrázek
Přílohy k hlášení
Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR (1).pdf Stáhnout

Hromadné očkování psů odloženo

25. 3. 2020 6:43

v důsledku celostátní karantény je hromadné očkování v obcích jakožto hromadná akce prozatím odloženo. O náhradním termínu Vás budeme informovat po ukončení mimořádných opatření.

Pokud by hrozilo, že bude termín opožděn o více než měsíc, prosíme, abyste se svými psy (případně kočkami) navštívili veterinárního lékaře v ordinaci a nechali očkování provést tam (za dodržení hygienických podmínek).

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Horní Maršov
Přílohy k hlášení
Očkování psů odložení 2020.pdf Stáhnout

Krizová opatření z 23.3.2020:

24. 3. 2020 11:14

Vláda

I. bere na vědomí 1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020–1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; 2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020–3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.; II. doporučuje

1. zaměstnavatelům

 1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

2. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 3. osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky, 4. provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:

 1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
 2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

Vláda

 1. bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12746/2020–1, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.;
 2. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020

1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:

 1. zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, 3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné, 4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem; III. zakazuje s účinností ode dne 24. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

Vláda

 1. stanoví, že výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21

  kalendářních dní;

 2. nařizuje s účinností od 26. března, 00:00 hodin
 1. všem osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
 2. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob uvedených v bodě 1 rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Pavel Mrázek
Přílohy k hlášení
Usnesení vlády - prodloužení opatření a další z 23_03_2020.pdf Stáhnout

Karanténa nově:

20. 3. 2020 13:05

Ministerstvo zdravotnictví : Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

OBEC HORNÍ MARŠOV : Dnes dokončujeme rozvoz roušek nejrizikovějším občanům. Roušky z víkendového šití našich švadlenek budou od pondělí k dispozici na poště v budově radnice v otevíracích dobách pošty. Zde budeme dávat k bezplatnému odběru v množství podle toho jak půjde šití, dodávky objednaných roušek či dodávka od státu. Pokud máte někdo navíc, prosím přineste na poštu nebo volejte starostu 736 680 605 – přijedu si. * Pro slušnou většinu : prosím berte jen kolik opravdu potřebujete. * Pro méně slušnou většinu : Ani to nezkoušejte !!!

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Pavel Mrázek
Přílohy k hlášení
Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf Stáhnout

Aplikace pro chytré telefony

Doporučujeme stáhnout ZDARMA do svého mobilního telefonu aplikaci. Budete mít vždy aktuální informace u sebe.

Obec Horní Maršov

Telefon: +420 499 874 156
E-mail: obec@hornimarsov.cz
IČO: 00277878
DIČ: CZ00277878
Adresa: Bertholdovo náměstí 102
542 26 Horní Maršov
Oficiální stránky: http://www.hornimarsov.cz/

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.
Středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 hod.

Kontaktní formulář

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...